Silver stud earrings with red Swarovski® rhombus crystals
 Silver stud earrings with red Swarovski® rhombus crystals
 Silver stud earrings with red Swarovski® rhombus crystals
 Silver stud earrings with red Swarovski® rhombus crystals
Silver stud earrings with red Swarovski® rhombus crystals
30,50 PLN
+ delivery costs
add to Favourites
Order processing time
1 - 7 days
Payment methods
, Bank transfer
Gold-plated silver stud earrings with Swarovski® crystals in a diamond-like, rhombus shape. The crystals have an intense red colour.These earrings are made of high quality 925 silver covered in a 24 karat, warm coloured gold.

Each pair of earrings comes in a decorative box with KOM Bizuteria logo.Stud post size: 1.3 cm

Earring material: Gold-plated Silver 925

Crystal: Swarovski® Rhombus Flatback 1 cm x 0.6 cm Light Siam
Order processing time: 1 - 7 days

Domestic shipping costs [Poland]: 12,20 PLN
Shipping costs within the EU: 22,00 PLN
Shipping costs outside the EU: 22,00 PLN

Available payment methods: PayPal , Bank transfer
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ INFORMACJE O SPRZEDAWCY<br /> <br /> Niniejszy REGULAMIN określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.dobargo.com i oferowanych do sprzedaży przez sklep KOMbiz , którego właścicielem jest P.W.KOM Grzegorz Komuniewski , 80-299 Gdańsk, ul.Wenus 37 F, vat ID PL5840101734, regon 190137480, e-mail kom@kom-bizuteria.pl, zarejestrowanym przez Prezydenta Miasta Gdańsk, zwaną dalej „ SKLEPEM”.<br /> W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym KOMbiz, zarejestrowanym w galerii internetowej www.dobargo.com nazywamy „UŻYTKOWNIKIEM”.<br /> Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie lub przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy aby zakupów NIE dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.<br /> Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.<br /> Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełniania formularza zamówienia ( o przebiegu transakcji w § 4 Regulaminu).<br /> <br /> § 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH<br /> <br /> Informujemy Państwa, że dane osobowe Użytkowników naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do obowiązujących przepisów. Dane osobowe Użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez Użytkownika w galerii internetowej www.dobargo.com oraz decyzję zakupu w naszym sklepie internetowym. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników KOMbiz jest P.W.KOM. dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych. Informujemy Państwa, że każdy Użytkownik ma prawo wglądu w przechowywane przez nasz sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie P.W.KOM zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z bazy danych P.W.KOM poprzez usunięcie profilu użytkownika.<br /> <br /> § 3. OFEROWANY TOWAR I CENA<br /> <br /> Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz sklep za pośrednictwem galerii internetowej www.dobargo.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep. W przypadku zakupu określonego towaru Użytkownik uzyska informację o oferowanym towarze w tym jego nazwę, cenę oraz określenie producenta oraz wszelkie inne ważne informacje. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym KOMbiz są wyrażone w złotych polskich PLN i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT (23%). Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistego koloru produktu.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> § 4. PRZEBIEG TRANSAKCJI<br /> <br /> W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, Użytkownik rejestruje się w galerii internetowej www.dobargo.com , następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem galerii internetowej www.dobargo.com . wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży w tym niniejszego Regulaminu. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, będziemy kontaktować się z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy lub z powodu innych nie wyjaśnionych przyczyn losowych. Wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.<br /> Natomiast Użytkownik może wprowadzić korektę do swojego zamówienia do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Użytkownika. W każdym pozostałym momencie Użytkownik może zmienić lub zrezygnować z zamówienia. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwróci wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych. Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji ( co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej ) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Użytkownikiem. <br /> Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za wybrane towary w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa wybrane towary.<br /> Towar w naszym sklepie dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.<br /> Wraz z towarem, zgodnie z wyborem Użytkownika, wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłaszanie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownik powinien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować. <br /> Po odebraniu przez Państwa przesyłki uprzejmie prosimy o dokonanie oceny transakcji poprzez galerię internetową www.dobargo.com .<br /> W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie informujemy Państwa, że będziemy informować Was o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie ( przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).<br /> <br /> § 5. FORMY PŁATNOŚCI ZA TOWAR<br /> <br /> Możliwe są następujące formy płatności za towar, a wybór zależy od Użytkownika:<br /> - przelew bankowy (przedpłata)<br /> - za pośrednictwem systemu PayPal <br /> <br /> § 6. ZWROT TOWARU I ANULOWANIE TRANSAKCJI<br /> <br /> Konsument (Użytkownik będący osobą fizyczną, nabywający towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia zakupionego towaru. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot towary powinien nastąpić niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).<br /> Po otrzymaniu przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zakupionego towaru, Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni , zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz koszty dostawy towaru do Użytkownika, jeżeli Użytkownik je uiścił. Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi Użytkownik.<br /> <br /> § 7. PROCEDURA REKLAMACYJNA<br /> <br /> W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika wady zakupionego towaru, Użytkownik zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002, Nr. 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Użytkownikowi oraz zawiadomienia sklepu przez Użytkownika o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w sklepie Użytkownik zobowiązany jest powiadomić sklep o zaistniałym fakcie na adres mail kom@kom-bizuteria.pl . W zgłoszeniu Użytkownik powinien dokładnie opisać wadę i w jaki sposób ona powstała, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie.<br /> Użytkownik w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.<br /> Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Użytkownik. W momencie uznania reklamacji za zasadną sklep zwraca naprawiony lub wymieniony towar na nowy lub zwraca koszty poniesione przez Użytkownika. Sklep ustosunkuje się do żądania Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.<br /> <br /> § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE<br /> <br /> W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012, nr.1225).<br /> Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa ( w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.<br />
Konsument (Użytkownik będący osobą fizyczną, nabywający towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia zakupionego towaru. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot towary powinien nastąpić niezwłocznie , jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).<br /> Po otrzymaniu przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zakupionego towaru, Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni , zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz koszty dostawy towaru do Użytkownika, jeżeli Użytkownik je uiścił. Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi <br />

Using the of the shop means you agree to use cookies. Here are detailed information on our privacy policy.

OK, I understand and accept